Svante Axelsson

pedagogisk utvecklare vid Avdelningen för kvalitetsutveckling, Enheten för universitetspedagogik

E-post:
svante.axelsson[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 1596
Mobiltelefon:
070-4250295
Besöksadress:
von Kraemers allé 1A
Postadress:
Box 2136
75002 Uppsala

Kort presentation

Jag har rolig humor, faktiskt!

Som pedagogisk utvecklare vid Uppsala universitet arbetar jag framför allt med uppdrag att utveckla pedagogisk medvetenhet med universitetets lärarpersonal genom kursverksamhet och konsultativa insatser.

Jag ger kurser i hgskolepedagogik på svenska och engelska. Tillsammans med kollegor har jag utvecklat kursen Aktiva studenter i grupparabeten och kursen Examination, bedömning, utvärdering och återkoppling. Jag har ett mycket stimulerande arbete.

Akademiska meriter: FD

Nyckelord: examination bedömning grupparbete team universitetspedagogik

Född i Töllsjö, uppväxt i Ardala. Grundskola i Vinköl, Ardala och Skara. Gymnasietiden var fin på Katedralskolan i Skara. Lumpen i Kristinehamn och Jönköping. Mellanstadielärare i Skara och Ardala under två år. Utbildning till kemist vid Uppsla Universitetet och Sussex university, England. Doktorerade i Uppsala och postdok i Brighton, Sussex university ett år. Forskarassistent, lektor i kemi. Projektansvar för DiaNa och andra utbildningsprojekt. Lektorat vid Högskolan i Gävle och sedan utbildningsledare vid SLU under fyra år. Pedagogisk utvecklare vid Uppsala universitet.

Vi jobbar intensivt med pedagogisk utveckling i högre utbildning på olika fronter. Vi ger kurser i högskolepedagogik som allmänna, grundläggande kurser och har sedan ett antal specialiserade kurser om handledning, pedagogisk färdighet och olika pedagogiska metoder.

Jag är ansvarig för högskolepedagogiska grundkurser på svenska och engelska, distanskurs och kurser i examination, grupparbeten och kommunikation.

För tillfället är jag intresserad av effekten av det vi gör blir. Hur påverkar våra kurser lärarnas uppfattning av den egna pedagogiska praktiken? Påverkas kursdeltagare alls av våra kurser eller söker de bara efter argument för det de redan vet? Vi undersöker detta med hjälp av kursvärderingar, samtal med nuvarande och tidigare kursdeltagare och vi analyserar djup och inriktning på de texter, diskussioner och projektarbeten som förekommer på kurserna.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Svante Axelsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09