Sven Norén

Forskningsingenjör vid Institutionen för materialvetenskap, Myfab Uppsala (MSL)

E-post:
sven.noren[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 2320
Mobiltelefon:
072-9999571
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.