Staffan Jacobson

professor i materialvetenskap vid Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
Staffan.Jacobson[AT-tecken]Angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3088
Mobiltelefon:
070-7235290
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: TeknD, Docent i materialvetenskap

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.