Konrad Gajewski

1:e forskningsing vid Institutionen för fysik och astronomi, FREIA

E-post:
Konrad.Gajewski[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3874
Mobiltelefon:
070-1679193
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 Uppsala

Akademiska meriter: MSc

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.