Lila Wiman

expeditionsvakt/vaktmästare vid Gamla torget

E-post:
Lila.Wiman[AT-tecken]gamlatorget.uu.se
Telefon:
018-471 3293
Besöksadress:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.