Anders Hallén

forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
Anders.Hallen[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3435
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Deltid

gästforskare vid Tandemlaboratoriet

E-post:
anders.hallen[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 529
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: TeknD, docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.