Maria Ohlsson

universitetslektor vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
maria.ohlsson[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 2999
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Mottagningstid: tisdag 10-11

Kort presentation

Jag är universitetslektor och undervisar framför allt på kurser i sociolingvistik. Mina forskningsintressen rör språk och genus, lingvistiska humorteorier samt tal och skrivande i skolan.

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.