Ingrid Ringård

Personalsamordnare vid Institutionen för materialvetenskap, Administration och service

E-post:
ingrid.ringard[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3004
Mobiltelefon:
070-4250778
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
751 21 Uppsala
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.