Ingrid Ringård

personalsamordnare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Administration och service

E-post:
Ingrid.Ringard[AT-tecken]Angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3004
Mobiltelefon:
070-4250778
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.