Urban Axebäck

tekniker vid Blåsenhus, Intendenturen i Blåsenhus

E-post:
urban.axeback[AT-tecken]blasenhus.uu.se
Telefon:
018-471 2403
Besöksadress:
von Kraemers allé 1A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.