Johan Svedjedal

professor i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi 93 vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
Johan.Svedjedal[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 2942
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA
Tillgänglig:
mottagn. e.ö.

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Johan Svedjedal (f. 1956), professor i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi vid Uppsala universitet.

Kort CV

Bibliotekarieexamen vid BHS, Borås 1983. Därefter: fil. dr. 1987; forskarassistent i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi 1988–1992; oavlönad docent i litteraturvetenskap 1989; professor i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi sedan 1993 (i arbetet ingår bl.a. att vara föreståndare för Avdelningen för litteratursociologi), allt vid Uppsala universitet.

Huvudredaktör för C.J.L. Almqvists "Samlade Verk" 2005--2017, bl.a. med huvudansvar för den digitala versionen. Medlem i redaktionen för Litteratur och samhälle (Uppsala), för tidskriften Phrasis (Gent). Medarbetar regelbundet i Dagens Nyheter.

Ledamot av Samfundet De Nio (sekreterare sedan 2014), ledamot i styrelsen för Stiftelsen Natur och Kultur, i styrelsen för Svenska Vitterhetssamfundet, i styrelsen och arbetsutskottet för Birger Sjöberg-sällskapet, i styrelsen för Litteraturbanken. Arbetande ledamot i Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, ledamot i Kungl. Vetenskaps-societeten i Uppsala, ledamot i Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, ledamot av Kungl. Vitterhetsakademien.

Ledare för profilområdet "Författaridentitet och författarförsörjning i Sverige, ca 1810-2000" och "Svensk skönlitteratur i världen". Åren 1999-2003 ledde jag projektet ”IT, berättandet och det litterära systemet” och 2006-2007 var jag vetenskaplig ledare för arbetet med Selma Lagerlöfs Samlade verk.

Forskning

Pågående forskning

  • Harry Martinson -- en biografi
  • Vetenskaplig publicering på den allmänlitterära marknaden. En litteratursociologisk studie. (Ingår i projektet Marknader för vetenskaplig publicering. En ekonomisk historia.)
  • Leder projektet "Från närläsning till fjärrläsning" 2017-2019, ett samarbete inom digital humaniora mellan institutionerna för Litteraturvetenskap, Nordiska språk och datorlingvister vid Institutionen för lingvistik och filologi.

Publikationer

Se dokumentet Publicerat och dokumentet Publicerade böcker.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.