Ulla Melander Marttala

universitetslektor i nordiska språk, docent vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
ulla.melander_marttala[AT-tecken]nordiska.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3L, hus 16 plan 2
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, docent

FD 1995, docent 2007

Forskningsområden

sociolingvistik, institutionell diskurs, litteracitet, samtalsanalys, semantik, dramadialog

Pågående forskning

Projekt:
Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i infomationssamhället
tillsammans med Anna-Malin Karlsson, UU; Theres Bellander, UU, SU; Mats Landqvist, SH; Zoe Nikolaidou, SH. VR, Utbildningsvetenskap, 2015-2017.

Annan forskning:
Heartlink; vårdvetenskapligt samarbetsprojekt inom barnkardiologi, Uppsala och Stockholm

Svensk dramadialog under tre sekler;
Three centuries of drama dialogue: A cross-linguistic perspective

Studenters möte med universitetets språkmiljö

Disputerade 1995; avhandling:

Innehåll och perspektiv i läkare–patientsamtal. En språklig och samtalsanalytisk undersökning
Docent i nordiska språk 2007

Undervisning

sociolingvistik och samtalsanalys, grammatik, muntlig och skriftlig framställning

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ulla Melander Marttala
Senast uppdaterad: 2021-03-09