Ulla Melander Marttala

universitetslektor i nordiska språk, docent vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
ulla.melander_marttala[AT-tecken]nordiska.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3L, hus 16 plan 2
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, docent

FD 1995, docent 2007

Forskningsområden

sociolingvistik, institutionell diskurs, litteracitet, samtalsanalys, semantik, dramadialog

Pågående forskning

Projekt:
Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i infomationssamhället
tillsammans med Anna-Malin Karlsson, UU; Theres Bellander, UU, SU; Mats Landqvist, SH; Zoe Nikolaidou, SH. VR, Utbildningsvetenskap, 2015-2017.

Annan forskning:
Heartlink; vårdvetenskapligt samarbetsprojekt inom barnkardiologi, Uppsala och Stockholm

Svensk dramadialog under tre sekler;
Three centuries of drama dialogue: A cross-linguistic perspective

Studenters möte med universitetets språkmiljö

Disputerade 1995; avhandling:

Innehåll och perspektiv i läkare–patientsamtal. En språklig och samtalsanalytisk undersökning
Docent i nordiska språk 2007

Undervisning

sociolingvistik och samtalsanalys, grammatik, muntlig och skriftlig framställning

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ulla Melander Marttala