Anita Hussénius

forskare vid Centrum för genusvetenskap

E-post:
Anita.Hussenius[AT-tecken]gender.uu.se
Telefon:
018-471 5795
Mobiltelefon:
070-3828266
Besöksadress:
Villavägen 6
752 36 UPPSALA
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala

Kort presentation

Från en disciplinär bakgrund i organisk kemi, har mitt forskningsintresse idag en betydligt bredare och tvärvetenskaplig plattform; i dess bredaste bemärkelse handlar det om att anlägga genus-/feministiska perspektiv på naturvetenskaplig verksamhet och framförallt naturvetenskaplig undervisning. Mer specifikt handlar det om hur en ökad genusmedvetenhet och kunskap om naturvetenskapens 'kultur', så som den formats historiskt och socialt, kan påverka lärares undervisning i dessa ämnen.

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.