Mats Wittmar

institutionstekniker vid Polacksbacken

E-post:
Mats.Wittmar[AT-tecken]polacksbacken.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250681
Besöksadress:
Lägerhyddsv 2
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 524
751 20 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.