Johan Nyberg

professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Kärnfysik

E-post:
johan.nyberg[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3047
Mobiltelefon:
070-4250504
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

professor vid Institutionen för fysik och astronomi, The Svedberg-laboratoriet

E-post:
Johan.Nyberg[AT-tecken]physics.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250504
Besöksadress:
Thunbergsv. 3D
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 533
751 21 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I am a professor at the Division of Nuclear Physics, Department of Physics and Astronomy. My research field is experimental nuclear structure physics with studies of exotic nuclei far from beta stability.

Akademiska meriter: Professor

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Johan Nyberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09