Virve Raag

Universitetslektor i estniska vid Institutionen för moderna språk, Finsk-ugriska språk

E-post:
Virve.Raag[AT-tecken]moderna.uu.se
Telefon:
018-471 1032
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Virve Raag
Senast uppdaterad: 2021-03-09