Eva Enefjord

administrativ samordnare vid Statistiska institutionen

E-post:
eva.enefjord[AT-tecken]statistik.uu.se
Telefon:
018-471 3321
Mobiltelefon:
070-4250089
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

administrativ samordnare vid Institutionen för informatik och media

E-post:
Eva.Enefjord[AT-tecken]im.uu.se
Telefon:
018-471 3321
Mobiltelefon:
070-4250089
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag jobbar med ekonomiadministration, budget, bokslut samt personalfrågor t ex rekrytering, anställningar m m.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.