Gunnar Johansson

professor i biokemi vid Institutionen för kemi - BMC, Biokemi; Johansson grupp

E-post:
Gunnar.Johansson[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 4477
Besöksadress:
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 576
75123 Uppsala

Gästprofessor vid Institutionen för kemi - Ångström, Utbildning på grund och avancerad nivå - kemi

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
751 20 Uppsala
Postadress:
Box 523
751 20 Uppsala

Akademiska meriter: FD, docent i biokemi

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.