Lena Holmqvist

pens. Universitetslektor i straffrätt vid Juridiska institutionen

E-post:
lena.holmqvist[AT-tecken]jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

pens. Lektor vid Juridiska institutionen, Gäster och övrigt verksamma

E-post:
lena.holmqvist[AT-tecken]jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: JK, Dipl.crim.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.