Filip Heijkenskjöld

Gästforskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Fysikens didaktik

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Filip Heijkenskjöld
Senast uppdaterad: 2021-03-09