Göran O:son Waltå

arvodist vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
goran.walta[AT-tecken]littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

FD Göran 0:son Waltå: Publikationer och artiklar:

Under Black Banners, opubl. Jyväskylä universitet, Finland 1990, 369s. (Licentiatavhandling)

Poet Under Black Banners: The Case of Örnulf Tigerstedt and Extreme Right Wing Swedish Literature in Finland 1918-1944, Almqvist Wiksell International, 347s, Uppsala 1993. (Doktorsavhandling)

"Erik Grotenfelt och hänförelsens eld". FRIS 3/1990:

"Ömulf Tigerstedt, Herman Göring och flykten till Sverige". Historisk Tidskrift för Finland 4/1990

"Pound, Tigerstedt och modernismen". Hufvudstadsbladet 5/11 1990.

"Erik Grotenfelts antihumanism". Horisont 3/1991

"Führerns trogna följeslagare i Finland". Häften för Kritiska Studier. 3/1992

"Lögner som vill mörda. Få har läst den, desto fler har drabbats: Hitlers Mein Kampf".

Dagens Nyheter 30/11 1992.

"Mein Kampf: Nationalsocialismens bibel". Horisont 6/1992

"Örnulf Tigerstedt och 'de svarta'", Historiska och litteraturhistoriska studier no 69 Skrifter utgivna av svenska litteratursällskapet i Finland Nr 588. Helsingfors 1994.

”Ett folk av tjänstvilliga bödlar?” Dagens Nyheter 2/5 1996

”Under våra stövlar – små vita benrester” Svenska Dagbladet 1/12 1996

Finlands svenska litteraturhistoria del 2 Helsingfors 2000 Avsnitten om 30- talet: ”Modernisten som reaktionär” och ”krisen och litteraturen på 30-talet”.

”Genren skräckfilm: En genrebeskrivning” Filmrutan 2/2003

Finlands svenska litteratur Sv. Litteratursällskapet i Finland (781) Atlantis Stockholm 2014 Avsnitten ”Örnulf Tigerstedt”, ”Krisen och litteraturen på 30-talet” och ”Aktiva Studentförbundet – Det svarta gardet och Tito Colliander”.

Kort CV
 • Född 1952 (Stockholm)
 • Fil. kand.-examen, 1 (SU)
 • Utlandslektor i Jyväskylä, Finland i svenska.
 • Fil. Licentiatexamen vid Jyväskylä universitet, Finland.
 • Fil.dr. i Litteraturvetenskap, 1993 (UU)
 • Gästföreläsningar vid Vasa Högskola och Stockholms universitet. 1993-1995
 • Forskare vid Litteraturvetenskapliga institutionen (UU) 1995-1996
 • Undervisning vid Litteraturvetenskapliga institutionen (UU) (litteraturvetenskap)
 • Vice ordförande Lärarnas Riksförbund på Gotland 2009-10
 • Lektor vid Richard Steffen-gymnasiet i Visby 2001-2011
 • Lektor vid Högskolan Gotland (Svenska med didaktisk inriktning. 2011- 2013.
 • Lektor Litteraturvetenskapliga institutionen UU (Campus Gotland), fr.o.m. 2013

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.