Gunnar Ingelman

professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Högenergifysik

E-post:
gunnar.ingelman[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3884
Mobiltelefon:
070-4250133
Besöksadress:
Rum Å 12240 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Biografi


Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.