Gabriel Michanek

Professor emer. vid Juridiska institutionen, Gäster och övrigt verksamma

Telefon:
018-471 2051
Besöksadress:
Munken 1, Trädgårdsgatan 20
75309 Uppsala
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Professor i miljörätt. För närvarande prioriteras forskning om dels det rättsliga förhållandet mellan havsförvaltning och hållbart fiske och dels landskapsplanering för skoglig biologisk mångfald och varierat skogsbruk.

Akademiska meriter: Professor i miljörätt

Jur. dr. i civilrätt, Uppsala universitet, 1990
Docent i miljörätt, Uppsala universitet, 1994
Professor i miljö- och naturresursrätt, Luleå tekniska universitet, 1999-2009
Professor i miljörätt, Uppsala universitet, 2009-

Medlem i forskningsutskottet vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet, 2013-
Medlem i Uppsala universitets valförsamling, 2017-

Programchef för forskningsprogrammet Landskapsplanering för skoglig biologisk mångfald och ett varierat skogsbruk (2016-
Medlem i det tvärvetenskapliga energiforskningsprogrammet StandUp, 2010-

Bifogad CV innehåller en mer detaljerad biografi.

För närvarande fokuseras mycket av forskningen på rättsliga frågor kring landskapsplanering av skog. Min forskning rör även rättsliga frågor i samband med omställningen av energisystemet och skyddet för biologisk mångfald.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Gabriel Michanek
Senast uppdaterad: 2021-03-09