Allan Hallgren

professor i experimentell fysik vid Institutionen för fysik och astronomi, Högenergifysik

E-post:
allan.hallgren[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3881
Mobiltelefon:
070-4250355
Besöksadress:
Rum Å 12245 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Allan Hallgren
Senast uppdaterad: 2021-03-09