Erik Noreen

Universitetslektor i freds- och konfliktforskning vid Institutionen för freds- och konfliktforskning

E-post:
Erik.Noreen[AT-tecken]pcr.uu.se
Telefon:
018-471 2356
Besöksadress:
Gamla Torget 3, 1tr
753 20 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Erik Noreen är docent emeritus vid Institutionen för fred och konfliktforskning, Uppsala universitet. Hans forskningsintressen är utrikespolitisk analys, internationella säkerhetsstudier och diskursanalys.

Akademiska meriter: FD, docent i freds- och konfliktforskning

Erik Noreen är docent emeritus vid Institutionen för fred och konfliktforskning, Uppsala universitet. Han var tidigare prefekt för institutionen (2006-2011) och bland annat medlem av den samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Uppsala universitet (2003-2009). Hans forskningsintressen är utrikespolitisk analys, internationella säkerhetsstudier och diskursanalys. Han utsågs 2014 till "excellent lärare" vid Uppsala universitet.

Forskningsområden

Säkerhetsstudier, utrikespolitisk analys, internationella relationer, det nordatlantiska området, globalisering, kvalitativ metod.

Pågående projekt

Organizational culture, norms and modern warfare

The project aims to examine the relationship between organizational culture, norms and modern warfare, with particular reference to troop contributing states within the International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Erik Noreen
Senast uppdaterad: 2021-03-09