Tord Johansson

Professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Kärnfysik

E-post:
tord.johansson[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3886
Mobiltelefon:
070-4250096
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Tord Johansson
Senast uppdaterad: 2021-03-09