Marie-Christine Skuncke

professor emeritus i litteraturvetenskap 00 vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
Marie-Christine.Skuncke[AT-tecken]littvet.uu.se
Mobiltelefon:
073-6307208
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA
Tillgänglig:
mottagn. e.ö.

Kort presentation

Marie-Christine Skuncke, professor i litteraturvetenskap, emerita sedan 1 januari 2016. Min forskning gäller olika aspekter av det svenska 1700-talet i europeiskt och globalt perspektiv. 1700-talet har också varit centralt i mitt arbete som lärare och handledare på olika nivåer. Jag grundade 1995 Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala, som jag ledde under åren 1995-2016.

Akademiska meriter: PhD

Mina kurser

Biografi

Forskning

Min forskning gäller olika aspekter av det svenska 1700-talet i europeiskt och globalt perspektiv. Jag har bl.a. arbetat med teater och opera, retorik, fursteuppfostran (boken Gustaf III – Det offentliga barnet 1993, kommande digital utgåva i Litteraturbanken), naturalhistoria (Linnélärjungen Carl Peter Thunberg och hans resa till Japan, monografi 2014) samt den svenska tryckfrihetsförordningen 1766 (artikel i Sveriges riksdags jubileumspublikation Fritt ord 250 år, 2016).

För Publikationer se nedan under samma flik!

Pågående forskning

Gustaf III:s och Ludvig XIV:s medaljhistoria: Artikel på franska, "L'Histoire métallique de Gustave III et celle de Louis XIV", utkommer i uppsatsvolym från konferens i Versailles i maj 2018 - se http://chateauversailles-recherche.fr/francais/colloques-et-journees-d-etudes/colloques-et-journees-d-etudes-2018/les-medailles-de-louis-xiv-et-leur-livre.html .

"Bellman och teatern": artikel, publiceras 2020 i Bellmansstudier 26.

Bidrag till forskningsprojektet "The Princesses' Library", http://www.littvet.uu.se/research/research-projects/the-princesses-library/?languageId=1 : "Louisa Ulrika as a Reader of Books".

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala

Grundare 1995 av Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala, ett forum för 1700-talsintresserade över ämnes- och generationsgränser, som jag ledde under åren 1995-2016. Sedan 1 januari 2017 leds seminariet av professor Ann Öhrberg, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Publikationer

Nya artiklar

Till databasen "Les Visiteurs de Versailles" http://chateauversailles-recherche.fr/francais/ressources-documentaires/bases-de-donnees-en-ligne/les-visiteurs-de-versailles/les-visiteurs-de-versailles.html : notiser på franska om svenska 1700-talsresenärer till Versailles samt översättningar till franska av deras beskrivningar därifrån (2019).

Tillsammans med TAKIGAWA Yuko: "Scientific Relations between Sweden, Russia and Japan in the 1790s: Two Letters from Eric Laxman", Svenska Linnésällskapets Årsskrift 2018, s. 99-138. Eric Laxman, finlandssvensk upptäcktsresande i rysk tjänst, organiserade en rysk expedition till Japans norra ö Hokkaido under sonen Adam Laxmans befäl år 1792-93. Artikeln belyser tidigare okända brev mellan Eric Laxman, Johan Erik Norberg, svensk bergsingenjör i Ryssland, och Carl Peter Thunberg, professor i medicin och botanik i Uppsala.

"Tryckfriheten i riksdagen 1760-62 och 1765–66", i Fritt ord 250 år: Tryckfrihet och offentlighet i Sverige och Finland - ett levande arv från 1766, Stockholm: Sveriges riksdag, 2016 - se http://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/aktuelltlista/tryckfrihetsforordningen-fyller-250-ar/. Artikeln är tillgänglig i engelsk översättning i volymen Press Freedom 250 Years, Stockholm: Sveriges riksdag, 2018 - se http://www.riksdagen.se/sv/bestall-och-ladda-ned/andra-sprak/. Finsk översättning i volymen Sananvapaus 250 vuotta, Tukholma, Sveriges riksdag, 2018 - se http://www.riksdagen.se/sv/bestall-och-ladda-ned/andra-sprak/.

"Elsa Fougt", "Ellen Sofia Wester", artiklar i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018, online: https://skbl.se

"Suède, Europe, Japon: Le botaniste Carl Peter Thunberg sur le marché international", i Pratiques et enjeux scientifiques, intellectuels et politiques de la traduction (vers 1660-vers 1840), vol. 2, Les enjeux scientifiques des traductions entre Lumières et Empire, sous la direction de Patrice Bret et Jean-Luc Chappey, [publicerad i tidskriften] La Révolution francaise. Cahiers de l’Institut d’histoire de la Révolution française, 13, 2018 : online publication : http://journals.openedition.org/lrf/1863

"Carl Peter Thunberg and Japan", i The Art of Natural Science in Sweden – Treasures from Uppsala University, tvåspråkig utställningskatalog, Intermediatheque Natural History Series <2>, Tokyo: The University Museum, University of Tokyo & Uppsala: Gustavianum, Uppsala University Museum, 2018, s. 034-039 (japansk översättning), 142-137 (engelska).

"Deux cosmopolites suédois au XVIIIe siècle: le roi Gustave III et le naturaliste Carl Peter Thunberg", i Entre Pologne et France, Le Cosmopolitisme des Lumières, réd. Anna Grześkowiak-Krwawicz, Dominique Triaire & Piotr Ugniewski, Conferenze 139, Roma: Accademia Polacca delle Scienze / Biblioteca e centro di studi a Roma, 2018, pp. 107-130. Även online: http://rzym.pan.pl/images/files/conferenze/Conferenze%20139%20e-book.pdf

"Didric Gabriel Björn" samt "Peter Lindahl" (skådespelare och pjäsöversättare på 1700-talet): notiser i Svenskt översättarlexikon, online i Litteraturbanken, litteraturbanken.se.

Senaste monografi

Carl Peter Thunberg, Botanist and Physician: Career-Building across the Oceans in the Eighteenth Century. Uppsala: Swedish Collegium for Advanced Study, 2014.

Boken är ett resultat av forskningsprojektet "Carl Peter Thunberg, Europa och Japan", finansierat av RJ 2009-2011.

Övriga vetenskapliga böcker

Sweden and European Drama 1772-1796. A study of translations and adaptations (diss. Cambridge 1980), Acta Universitatis Upsaliensis, Historia litterarum 10, Uppsala 1981

Gustaf III - Det offentliga barnet. En prins retoriska och politiska fostran (Politics and Eloquence: The Education of Gustaf III; English abstract / Politique et éloquence: L'éducation de Gustave III; résumé en français), Stockholm : Atlantis, 1993

Tillsammans med Anna Ivarsdotter: Svenska operans födelse: Studier i gustaviansk musikdramatik (The Birth of Swedish Opera 1772-1792; English summary / La Naissance de l'Opéra suédois 1772-1796; résumé en français), Stockholm: Atlantis, 1998

(ed.), Centre(s) et périphérie(s): Les Lumières de Belfast à Beijing / Centre(s) and Margins: Enlightenment from Belfast to Beijing, Paris: Honoré Champion, 2003 (Études internationales sur le dix-huitième siècle/International Eighteenth-Century Studies, 8)

Tillsammans med Henrika Tandefelt (red.), Riksdag, kaffehus och predikstol: Frihetstidens politiska kultur 1766-1772 (Parliament, Coffee-House and Pulpit : Political Culture in Sweden's Age of Liberty; English summaries of articles), Stockholm: Atlantis & Helsinki: Svenska litteratursällskapet i Finland, 2003

(ed.), Media and Political Culture in the Eighteenth Century (contributors: John Brewer, Robert Darnton, Carla Hesse, Jean Sgard), Stockholm : Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (Royal Academy of Letters) 2005

Artiklar, kapitel i böcker

"Fredrika Bremer, kornetten Carl och Iphigenia", Samlaren 1984

"Körsbär och krigspropaganda. Bellmans Lust-spel den 17 Julii 1790 ", i Läskonst skrivkonst diktkonst, Festskrift till Thure Stenström, red. Pär Hellström & Tore Wretö, Stockholm 1987

"Carl Jonas Love Almqvist - prophète ou Protée", Revue de littérature comparée, Paris , 1988:2

"Eliza Orzeszkowa and the Nobel Prize", i Polish-Swedish Literary Contacts, ed. Maria Janion & Nils Åke Nilsson, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Konferenser 19, Stockholm 1988. Polsk översättning / Polish translation 1991.

"The Unknown Ellen Wester - Translator and Polonophile", i Relations between Poland and Sweden over the centuries, ed. Zenon Ciesielski, Polish Academy of Sciences, Wroclaw, Warszawa etc, 1990 / Svensk översättning: "Ellen Wester och Polen", övers. Ingrid Svensson, i Ellen S. Wester , Polska brev, red. I. Svensson, Stockholm 1992

"Sweden and European Drama 1771-1796: A Presentation of Cross-Cultural Contacts", i Gustavian Opera: an Interdisciplinary Reader in Swedish Opera, Dance and Theatre 1771-1809, Stockholm 1991

"Un prince suédois auteur français: l'éducation de Gustave III, 1756-1762", i Studies on Voltaire and the eighteenth century (Voltaire Foundation, Oxford ), 296, 1992

"Soliman II in French and Swedish Garb", i Gustav III and the Swedish Stage. Opera, Theatre and Other Foibles. Essays in Honour of Hans Åstrand, ed. Bertil H. van Boer, Lewiston / Queenston / Lampeter 1993

Bidrag till utställningskataloger / contributions to exhibition catalogues Solen och Nordstjärnan. Frankrike och Sverige på 1700-talet, Nationalmuseum, Stockholm, 1993 / Le Soleil et l'Etoile du Nord. La Suède et la France au dix-huitième siècle, Grand-Palais, Paris , 1994

"L'histoire dans l'éducation de Gustave III de Suède", i Les princes et l'histoire du XIVe au XVIIIe siècle, éd Chantal Grell, Werner Paravicini & Jürgen Voss, Bonn 1998

"La recherche dix-huitiémiste dans les pays nordiques: un aperçu (Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède)", i La recherche dix-huitiémiste. Objets, méthodes et institutions (1945-1995), éd. M. Delon & J. Schlobach, Etudes internationales sur le dix-huitième siècle / International Eighteenth-Century Studies, 1, Paris, 1998

Bidrag till svensk-rysk utställningskatalog / contributions to Swedish-Russian exhibition catalogue Katarina den stora & Gustav III, Nationalmuseum, Stockholm, 1998. English translation in Catherine the Great & Gustav III, Nationalmuseum, Stockholm, 1999 ('Gustav III's Formative Years' and 'Gustav III and the Theatre')

"Den svenska demokratidebatten 1766-1772", i Ordets makt och tankens frihet. Om språket som maktfaktor, red. Rut Boström Andersson, Uppsala 1999

"Svenskt kynne i svensk litteratur?", i Svenskt kynne, red. Leif Lewin, Uppsala 2000

"Kellgrens 'Cantate Den 1 Januarii 1789'", i Poetiska världar. 33 studier tillägnade Bengt Landgren, red. Håkan Möller m.fl., Stockholm 2002, s. 96-112

"Stanislaus Augustus Poniatowski and Gustav III", i The Eagle and the Three Crowns: Polish-Swedish Relations across the Baltic from the 16 th to the 18 th centuries, Warsaw : The Royal Castle, 2002, s. 59-71; på polska: "Stanislaw August i Gustaw III", i Orzel i trzy korony. Sasiedztwo polsko-szwedzkie nad Baltykiem w epoce nowozytnej, Warszawa 2002

"Gustav III", "Kellgren, Johan Henric" och "Lovisa Ulrika", i Encyclopedia of the Enlightenment, ed. Alan Charles Kors, New York: Oxford University Press, 2003, II, s. 163-165, 332-333, 439-440.

"Introduction", i M-Ch. Skuncke (ed.), Centre(s) et périphérie(s): Les Lumières de Belfast à Beijing, 2003, s. 11-22.

"Medier, mutor och nätverk" (Media, Money and Networks), i M-Ch. Skuncke & H. Tandefelt (red.), Riksdag, kaffehus och predikstol: Frihetstidens politiska kultur 1766-1772, 2003, s. 255-286, 385-391.

"Lovisa Ulrikas korrespondens med utländska författare och lärda" (Lovisa Ulrika 's Correspondence with Foreign Writers and Scholars), i Drottning Lovisa Ulrika och Vitterhetsakademien (Queen Lovisa Ulrika and the Royal Academy of Letters), red. Sten Åke Nilsson, Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (Royal Academy of Letters), 2003, s. 41-61, 207-212.

"Gustavo III e il teatro", i Cristina di Svezia. Le collezioni reali (Palazzo Ruspoli, Fondazione Memmo), Roma & Milano 2003.

"Was There a Swedish Enlightenment?", i Norden och Europa 1700-1830: Synvinklar på ömsesidigt kulturellt inflytande, red. Svavar Sigmundsson, Reykjavík 2003, s. 25-41.

"La liberté dans la culture politique suédoise au XVIIIe siècle", i Liberté: Héritage du passé ou Idée des Lumières?, ed. Anna Grzeskowiak-Krwawicz & Izabella Zatorska, Kraków & Warszawa 2003, s. 28-41.

"Press and political culture in Sweden at the end of the Age of liberty", i Enlightenment, Revolution and the periodical press, ed. Hans-Jürgen Lüsebrink & Jeremy D. Popkin, SVEC 2004:06, Oxford: Voltaire Foundation, 2004, s. 81-101

"Medier, retorik och känslor" [Media, Rhetoric and Emotions], i Sjuttonhundratal 2004 [yearbook of the Swedish Society for Eighteenth-Century Studies], s. 74-94

"Skjöldebrand, Eric", Svenskt biografiskt lexikon, häfte 158, Stockholm 2004, s. 441-447

"Introduction", i M-Ch. Skuncke (ed.), Media and Political Culture in the Eighteenth Century, Stockholm 2005, s. 9-20.

”Frihetstidens teaterliv i Stockholm” [Theatre Life in Stockholm in the Age of Liberty] samt ”Gustaviansk teater” [Gustavian Theatre], i Ny svensk teaterhistoria, huvudredaktör Tomas Forser, Hedemora: Gidlund, 2007, vol. I, s. 165-187, 188-217, 289-294

”Jean-Jacques Rousseau in Swedish eyes around 1760”, i Peripheries of the Enlightenment, ed. Richard Butterwick, Simon Davies & Gabriel Sanchez Espinosa, SVEC [Studies on Voltaire and the eighteenth century], 2008:01, Oxford: Voltaire Foundation, 2008, s. 87-103

”Ellen Wester, 1873-1930”, i Översättarlexikon. Biografiskt uppslagsverk över svenska översättare, red. Lars Kleberg, Södertörns högskola 2008

”Carl Peter Thunbergs japanska resa i 1770- och 1780-talens medier”, Sjuttonhundratal 2008 [yearbook of the Swedish Society for Eighteenth-Century Studies], s. 44-62.

”Gustave III de Suède et l’Opéra” (föreläsning vid Collège de France, 2009), Proxima Thulé. Revue d’études nordiques (Paris), vol. 6, 2009, s. 143-171.

“Carl Peter Thunberg: From Amsterdam and Deshima to Linneanum in Uppsala”. Japanese translation by Kiyoshi Matsuda, in: Shūhō: Report of Ono Ranzan Bicentennial Commemoration Activities 2010. Tokyo: University of Tokyo, 2010, s. 14-27.

“Freedom of the Press and Social Equality in Sweden, 1766-1772”, in Scandinavia in the Age of Revolution: Nordic Political Cultures, 1740-1820, ed. Pasi Ihalainen et al., Farnham, Surrey & Burlington, VT USA: Ashgate, 2011, s. 133-143.

“Appropriations of Rhetoric in Eighteenth-Century Sweden”, in Metamorphoses of Rhetoric: Classical Rhetoric in the Eighteenth Century, eds. Otto Fischer & Ann Öhrberg, Uppsala: Avdelningen för retorik vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, 2011, s. 133-151.

En rad recensioner av arbeten om 1700-talet, t.ex. Hanne Lauvstad, Helicons bierge og Helgelands schiær. Nordlands Trompets tekst, repertoar og retorikk, diss., Oslo 2006, i: Rhetorica Scandinavica, nr 41, 2007 s. 47-51

Antologi

Gustaf Wasa och andra pjäser från svenskt 1700-tal, red. Marie-Christine Skuncke, Lund: Studentlitteratur, 1994

Lärobok

Tillsammans med Erik Johannesson: Lathund för doktorander och uppsatsförfattare, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Meddelanden nr 1, 1:a uppl. 1985, 2:a uppl. 1991

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.