Göran Possnert

professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
13-15

professor emeritus vid Tandemlaboratoriet

E-post:
goran.possnert[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 529
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.