Torbjörn Gustafsson

Universitetslektor i oorganisk kemi vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
Torbjorn.Gustafsson[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Akademiska meriter: FD, doc., Docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.