Hedvig Brander Jonsson

universitetslektor docent vid Konstvetenskapliga institutionen

E-post:
Hedvig.Brander-Jonsson[AT-tecken]konstvet.uu.se
Telefon:
018-471 2998
Fax:
018-471 2892
Besöksadress:
Engelska parken,
Thunbergsvägen 3H
752 38 UPPSALA
Postadress:
Box 630
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Lektor och docent. Undervisar och handleder på avancerad nivå och forskarutbildningen. Prefekt vid Konstvetenskapliga institutionen.

Akademiska meriter: docent

Mina kurser

Biografi

Min forskning har främst gällt 1800-talets bildkulturer i svenskt och allmäneuropeiskt perspektiv, bl.a. genom doktorsavhandlingen Bild och fromhetsliv i 1800-talets Sverige (1994). Vidare har jag forskat kring bild och rum i svenska kyrkomiljöer från 1800-talet och tidigt 1900-tal, teman och gestaltningsformer inom 1800-talets skilda bildvärldar, bl.a. folkliga bildtryck (kistebrev), tidigmoderna bokillustrationer och titelblad, den litografiska teknikens introduktion i Sverige, bildkonst i offentlig miljö samt vasatidens visuella kultur.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.