Kurt Pettersson

Professor emer. i limnologi vid Institutionen för ekologi och genetik, Erkenlaboratoriet

E-post:
Kurt.Pettersson[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 2858
Mobiltelefon:
070-1679412
Besöksadress:
Norra Malmavägen 45
761 73 NORRTÄLJE
Postadress:
Norra Malmavägen 45
761 73 NORRTÄLJE

Kort presentation

Jag är föreståndare för Norr Malma limnologiska fältstation med Erkenlaboratoriet sedan 1978. I föreståndarskapet ingår ansvar för alla verksamheter vid fältstationen. Min anställning som föreståndare upphör 31 mars 2016. Jag är också professor i limnologi och mitt huvudsakliga forskningsområde är näringsomsättning i sjöar inkluderade utbytesprocesser mellan sjösediment och vattenfas. Under senare år har klimateffekter på sjöar varit i fokus. Jag kommer att fortsätta som emeritus.

Akademiska meriter: FD

Se CV

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Kurt Pettersson