Kjell Eriksson

professor emer. vid Institutionen för fysik och astronomi, Astronomi och rymdfysik

E-post:
kjell.eriksson[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 5957
Besöksadress:
Rum Å 63112 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, docent i astronomi

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.