Bengt Sandblad

Professor emeritus i människa-datorinteraktion 01 vid Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion

E-post:
Bengt.Sandblad[AT-tecken]it.uu.se
Mobiltelefon:
070-5437719
Besöksadress:
Rum POL 2145 ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Professor i människa-datorinteraktion

Akademiska meriter: TeknD, docent i systemanalys

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Bengt Sandblad
Senast uppdaterad: 2021-03-09