Lars Bohlin

professor emer. i farmakognosi 91 vid Institutionen för läkemedelskemi, Farmakognosi

E-post:
lars.bohlin[AT-tecken]ilk.uu.se
Telefon:
018-471 4492
Mobiltelefon:
070-5174492
Besöksadress:
Uppsala biomedicinska centrum BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 574
751 23 UPPSALA

Akademiska meriter: FarmD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.