Rolf Wedberg

forskningsingenjör vid Institutionen för fysik och astronomi, FREIA

E-post:
Rolf.Wedberg[AT-tecken]physics.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679203
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 Uppsala

Akademiska meriter: FK

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.