Yvonne Brandt Andersson

seniorprofessor emer. i oorganisk kemi vid Institutionen för kemi - Ångström, Oorganisk kemi

E-post:
Yvonne.Andersson[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 7321
Fax:
018-513548
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.