Kjell Pernestål

universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi

Mobiltelefon:
076-9304690
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

arvodist vid Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära

E-post:
Kjell.Pernestal[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
076-9304690
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.