Farid El-Daoushy

Professor emer. i experimentell fysik vid Institutionen för fysik och astronomi, Röntgenfysik

E-post:
Farid.el-Daoushy[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Rum ÅNG Å:80410 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: docent i fysik

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Farid El-Daoushy
Senast uppdaterad: 2021-03-09