Allan Gut

professor emer. i matematisk statistik 88 vid Matematiska institutionen

E-post:
Allan.Gut[AT-tecken]math.uu.se
Besöksadress:
Rum 74101 Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09