Sture Hogmark

Professor emeritus emer. i materialvetenskap 97 vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
sture.hogmark[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3085
Mobiltelefon:
070-6554143
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: TeknD, Docent i materialvetenskap

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.