Lars-Åke Lindahl

pens. universitetslektor vid Matematiska institutionen

E-post:
Lars-Ake.Lindahl[AT-tecken]math.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Kompendier

Till en del av de kurser som jag har haft har jag gjort kompendier eller genomarbetade föreläsningsanteckningar. De kan hämtas här i pdf-format.

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.