Ove Bohman

gästprofessor vid Institutionen för kemi - BMC, Organisk kemi; Kihlberg grupp

Besöksadress:
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 576
75123 Uppsala

Akademiska meriter: FD, samordn för kemiområd, studrekt i org kemi

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.