Bengt R Karlsson

Senioruniversitetlektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Kärnfysik

Telefon:
018-471 3044
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.