Bo Höistad

professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Kärnfysik

E-post:
bo.hoistad[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3857
Mobiltelefon:
070-4250143
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.