Susanne Höfner

professor i teoretisk astrofysik vid Institutionen för fysik och astronomi, Astronomi och rymdfysik

E-post:
susanne.hoefner[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 5953
Fax:
018-471 5999
Besöksadress:
Rum ÅNG 63111 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: PhD, docent i astrofysik

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09