Anders Hjalmarsson

forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
anders.hjalmarsson[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 5828070-1679087
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09