Erik Hagersten

professor i datorarkitektur 99 vid Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik

E-post:
Erik.Hagersten[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 7342
Mobiltelefon:
070-4250502
Fax:
018-550225
Besöksadress:
Rum ITC 1242 ITC, Lägerhyddsvägen 2, hus 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.