Maria Novella Piancastelli

Professor i SR-bas. elektr. spektrosk. vid Institutionen för fysik och astronomi, Röntgenfysik

E-post:
maria-novella.piancastelli[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3609
Mobiltelefon:
070-4250868
Besöksadress:
Rum Å:60408 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: PhD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09