Bengt Arnetz

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Allmänmedicin och Preventivmedicin

E-post:
Bengt.Arnetz[AT-tecken]pubcare.uu.se
Mobiltelefon:
070-8136992
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Jag arbetar som prefekt och professor i familje och förebyggande medicin vid the Department of Family Medicine, College of Human Medicine, Michigan State University, Michigan, U.S. Jag har tidigare under drygt ett decennium innehavt lärostolsprofessuren i socialmedicin vid Uppsala universitet. Jag är numera affilierad till institutionen. Min forskning handlar om bestämmelsefaktorer för högkvalitativ vård och stress, hlksa och prestation.

Akademiska meriter: MD, PhD

Mina kurser

Biografi

Min forskning fokuserar på att förstå hur stress påverkar vår hälsa, välbefinnande och prestation.

Jag driver förnärvarande tre större projekt:

1. Kopplingen mellan kemiska/fysiska och psykosocial faktorer och hälsa på populationsnivå. T ex hur påverkar dylika miljöstressor vår biologi, genuttryck (epigenetik), tankeprocess och livsstil och hur relaterar det till hälsa i sin tur? Foskningen görs i samarbete med olika frivilligorganisationer och underrepresenenterade grupper med ökad risk för ohälsa.

2. Betydelsen av stressorer och styrkefaktorer (resilence) för mental hälsa hos irakiska flyktingar och inverkan av social stödsystem, t ex språk- och yrkeskompetensutveckling. Med stöd av NIH, följer vi ett stort antal nyanlända irakiska flyktingar i Michigan över 2 år och jämför deras hälsa och integrering med ett urval av immigranter från mellanöstern.

3. Låg- och högintensiv yrkespålagrad stress, hälsa och prestation hos First responders, med fokus på anställda inom Polisen, Tullverket, Försvarsmakten, Kustbevakningen och Breandförsvaret. med stöd av Kungafonden har vi gneomfört intervjuer och stora enkätkartläggningar av First responder med fokus på stress och skyddsfaktorer för yrkespålagrad stress och dess relation till hälsa och prestation. Vi arbetar nu med att ta fram en web-baserad applikation som tillåter individanpassad riskanalys samt behovsstyrda träningsprogram för att stärka First responders hälsa, välbefinnande och prestation. Arbetet stöds även av NIH och inbegripper samarbete med amerikanska forskare och First responders.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.