Maria Hägglund

Universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård

E-post:
maria.hagglund[AT-tecken]kbh.uu.se
Mobiltelefon:
072-9999381
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Maria Hägglund är docent i hälsoinformatik och lektor i implementeringsforskning vid Uppsala universitet. Hon har forskat om e-hälsa och IT i vården sedan 2002. Hon disputerade i medicinsk informatik vid Uppsala universitet 2009 på en avhandling om mobila IT-stöd i hemsjukvården. Som
forskare vid Karolinska Institutet (2009–2018) fortsatte Marias intresse för användbarhet och mobila lösningar, men fokus kom också alltmer att hamna på e-hälsa för och med patienter och anhöriga.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.