Per Alström

forskare vid Institutionen för ekologi och genetik, Zooekologi

E-post:
per.alstrom[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 2702
Mobiltelefon:
070-4546965
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Professor

Min forskning handlar om taxonomi, systematik och evolution hos fåglar, i synnerhet asiatiska tättingar.

Se även ResearchGate

Akademiska meriter: FD

Nyckelord: evolution systematics taxonomy ornithology birds

Jag håller en föreläsning om min forskning om utvecklingshistorien hos den största fågelgruppen, tättingarna: "Shaking the tree – unexpected relationships revealed in the passerine tree of life": https://www.youtube.com/watch?v=yaBXqldwIQo

Professor

Tidigare anställningar vid Kinesiska vetenskapsakademin, Beijing; ArtDatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala; och Naturhistoriska riksmuseet, Stockkholm

Deputy Editor-In-Chief Avian Research

Min forskning handlar om taxonomi, systematik och evolution hos fåglar, i synnerhet asiatiska tättingar. Se den engelska sidan för utförligare information.

Ladda ned CV för att se publikationslista.

Intervju Uppsala universitets "Forskarprofilen" här, Uppsala universitets forskarpodd här, och Radio Beijing International här.

Se även ResearchGate

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Per Alström
Senast uppdaterad: 2021-03-09